Beton towarowy

Podsypka cementowo – piaskowa

Nazwa wyrobu Konsystencja Środek transportu Uziarnienie
Podsypka cementowo – piaskowa 110 Wilgotna Wywrotka 0 – 2
Podsypka cementowo – piaskowa 130 Wilgotna Wywrotka 0 – 2
Podsypka cementowo – piaskowa 160 Wilgotna Wywrotka 0 – 2
Podsypka cementowo – piaskowa 180 Wilgotna Wywrotka 0 – 2
Podsypka cementowo – piaskowa 200 Wilgotna Wywrotka 0 – 2
Podsypka cementowo – piaskowa 250 Wilgotna Wywrotka 0 – 2

Beton towarowy

Klasa betonu wg PN-88/B-06250 Klasa betonu wg PN-EN 206-1 Konsystencja Środek transportu Uziarnienie
B5 Brak odpowiednika Wilgotna Wywrotka 0 – 16
B5 Brak odpowiednika Gęstoplastyczna Wywrotka 0 – 16
B10 C8/10 Wilgotna Wywrotka 0 – 16
B10 C8/10 Gęstoplastyczna Wywrotka 0 – 16
B15 C12/15 Wilgotna Wywrotka 0 – 16
B15 C12/15 Gęstoplastyczna Wywrotka 0 – 16
B20 C16/20 Wilgotna Wywrotka 0 – 16
B20 C16/20 Gęstoplastyczna Wywrotka 0 – 16
B25 C20/25 Wilgotna Wywrotka 0 – 16
B25 C20/25 Gęstoplastyczna Wywrotka 0 – 16

Dodatkowo oferujemy każdy beton recepturowy wg recepty klienta.