Korytko 50x60

Korytko 50x60
Korytko 50x60
Zastosowanie: 

- budowa cieku drogowego oraz skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 50 x 60 x 15/9 cm
- Ilość na 1mb: 1,65 szt.
- Ilość na palecie: 22 szt.
- Waga palety: 1650 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Korytka ściekowe