Łupina 33x40

Łupina 33x40
Łupina 33x40
Zastosowanie: 

- budowa cieku drogowego oraz skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 33/21 x 40 x 23 cm
- Ilość na 1mb: 2,5 szt.
- Ilość na palecie: 24 szt.
- Waga palety: 840 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Łupiny betonowe