Przepusty

Przepust
Przepust
Zastosowanie: 

- budowa przepustu drogowego,
- zabudowa cieku wodnego.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa

- Wymiary:

Średnica wewnętrzna Grubość ścianki
[cm]

Długość
[cm]

Masa
[kg]
80 8 85 400
100 10 75 540

 

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Kręgi przepustowe