Przepusty ze stopą

Przepusty ze stopą
Przepusty ze stopą
Zastosowanie: 

- budowa przepustu drogowego,
- zabudowa cieku wodnego.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa

- Wymiary:

Średnica wewnętrzna Grubość ścianki
[cm]

Długość
[cm]

Masa
[kg]
40 7 100 260
50 8 100 360
60 8 100 410

 

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Kręgi przepustowe