korytko 50x40

Miniaturka: 
Korytko 50x40
Korytko 50x40
Zastosowanie: 

- budowa cieku drogowego oraz skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 50 x 40 x 14/8 cm
- Ilość na 1mb: 2,5 szt.
- Ilość na palecie: 26 szt.
- Waga palety: 1300 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.