mk-markaz

Miniaturka: 
Łupina 33x40
Łupina 33x40
Zastosowanie: 

- budowa cieku drogowego oraz skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 33/21 x 40 x 23 cm
- Ilość na 1mb: 2,5 szt.
- Ilość na palecie: 24 szt.
- Waga palety: 840 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Łupina 59x40
Łupina 59x40
Zastosowanie: 

- budowa cieku skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 59/52 x 40 x 23 cm
- Ilość na 1mb: 2,5 szt.
- Ilość na palecie: 24 szt.
- Waga palety: 1440 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Bloczek betonowy
Bloczek betonowy
Zastosowanie: 

- budowa podziemnych i naziemnych ścian konstrukcyjnych i wypełniających na zaprawie cementowej.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 24 x 24 x 49 cm
- Ilość na palecie: 24 szt.
- Waga palety: 1680 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Pustak betonowy alfa
Pustak betonowy alfa
Zastosowanie: 

- budowa podziemnych i naziemnych ścian konstrukcyjnych i wypełniających na zaprawie cementowej.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 24 x 24 x 49 cm
- Ilość na palecie: 40 szt.
- Waga palety: 1200 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Uwagi: 

Możliwość wykonania płyty w kolorze według indywidualnego zamówienia klienta.

Miniaturka: 
Pustak betonowy
Pustak betonowy
Zastosowanie: 

- budowa podziemnych i naziemnych ścian konstrukcyjnych i wypełniających na zaprawie cementowej.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 24 x 24 x 49 cm
- Ilość na palecie: 40 szt.
- Waga palety: 1200 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Korytko 50x60
Korytko 50x60
Zastosowanie: 

- budowa cieku drogowego oraz skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 50 x 60 x 15/9 cm
- Ilość na 1mb: 1,65 szt.
- Ilość na palecie: 22 szt.
- Waga palety: 1650 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Korytko 50x40
Korytko 50x40
Zastosowanie: 

- budowa cieku drogowego oraz skarpowego,
- umocnienie dna rowu.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton
- Wymiary: 50 x 40 x 14/8 cm
- Ilość na 1mb: 2,5 szt.
- Ilość na palecie: 26 szt.
- Waga palety: 1300 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Przepust
Przepust
Zastosowanie: 

- budowa przepustu drogowego,
- zabudowa cieku wodnego.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa

- Wymiary:

Średnica wewnętrzna Grubość ścianki
[cm]

Długość
[cm]

Masa
[kg]
80 8 85 400
100 10 75 540

 

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Przepusty ze stopą
Przepusty ze stopą
Zastosowanie: 

- budowa przepustu drogowego,
- zabudowa cieku wodnego.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa

- Wymiary:

Średnica wewnętrzna Grubość ścianki
[cm]

Długość
[cm]

Masa
[kg]
40 7 100 260
50 8 100 360
60 8 100 410

 

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Miniaturka: 
Pokrywa żelbetowa z otworem
Pokrywa żelbetowa z otworem
Zastosowanie: 

- zabezpieczenie, zamknięcie studzienki.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa

- Wymiary:

Średnica Grubość
[cm]

Średnica otworu
[cm]

Masa
[kg]
96 10 50 160
120 10 50 240
120 10 60 230

 

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Strony