Płyta JOMB 75x50x812

Płyta JOMB 75x50x812
Płyta JOMB 75x50x812
Karta technologiczna
Zastosowanie: 

- budowa nawierzchni drogowych dla transportu ciężkiego,
- budowa parkingów dla samochodów ciężarowych,
- budowa nawierzchni na placach składowych.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa
- Wymiary: 39,5 x 59,5 x 8 cm
- Powierzchnia elementu: 0,15 m²
- Ilość na palecie: 24 szt.
- Waga palety: 1680 kg

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Płyty ażurowe