Pokrywa z otworem

Pokrywa  z otworem
Pokrywa  z otworem
Zastosowanie: 

- zabezpieczenie, zamknięcie studzienki.

Informacje techniczne: 

- Materiał: beton / stal zbrojeniowa

- Wymiary:

Średnica Grubość
[cm]

Wymiary Włazu
[cm]

Masa
[kg]
96 10 40x40 160
96 10 50x50 150
120 10 50x50 240

 

Technologia: 

Zagęszczenie mieszanki betonowej poprzez wibracje.

Pokrywy studzienne